Szanowni Państwo,


informujemy, iż wszystkie konta, które zostały założone w systemie rekrutacji przed 07-05-2024 godz. 12:00  zostały usunięte. Jeśli chcą Państwo złożyć wniosek na nowe zajęcia, proszę skorzystać z opcji Zarejestruj, która dostępna jest w menu bocznym systemu. Jeśli rejestrowali Państwo dane kandydata na etapie rejestracji deklaracji kontynuacji (w terminie 7-15 maj 2024 r.) wówczas w celu złożenia wniosku na nowe zajęcia należy zalogować się na konto kandydata i przejść do edycji danych.

Szczegółowy opis rejestracji wniosku znajduje się w instrukcji, która dostępna jest w plikach do pobrania (instrukcja: "Jak zarejestrować wniosek na zajęcia").


Rejestracja wniosków dla nowych kandydatów


w dniach od 16-05-2024 godz. 15:00 do 29-05-2024 godz. 16:00 mogą Państwo wypełnić elektroniczny wniosek na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo - wychowawczych, a następnie wydrukowany wniosek należy złożyć w każdej placówce, w której kandydat ubiega się o przyjęcie na zajęcia. Istnieje również możliwość złożenia wniosku online poprzez złożenie e-podpisu (wymagany profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany). W celu złożenia e-podpisu należy na koncie kandydata, w sekcji "Pobierz lub podpisz" skorzystać z opcji "Złóż podpis" i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie składania e-podpisu.


Szczegółowy terminarz rekrutacji oraz zasady naboru znajdują się w menu bocznym po lewej stronie ekranu.

Możliwość elektronicznej rejestracji dostępna jest do 29-05-2024 godz. 16:00. Po upływie tego terminu możliwość elektronicznej rejestracji zostaje wyłączona.

Zarejestrowany w systemie wniosek należy złożyć w placówce lub podpisać wniosek e-podpisem najpóźniej do 29-05-2024 godz. 18:00.